Nasze książki: Koszty w instytucjach kulturyPlan finansowy instytucji kulturyNowe wynagrodzenia pracowników instytucji kultury

Zobacz wersję online Poradnika Instytucji Kultury

Szanowni Państwo!

Nasze Wydawnictwo świadczy również usługi wydawnicze na zlecenie innych podmiotów (wykonujemy książki, albumy, opracowania, monografie, czasopisma, katalogi, skrypty, a także broszury, materiały promocyjne, szkoleniowe itp.)

Aby sprostać Państwa oczekiwaniom, nasze Wydawnictwo:

 • z najwyższą starannością przygotowuje materiały, w formie papierowej i w elektronicznej
 • dba o łatwy i zrozumiały przekaz informacji i w tym zakresie współpracuje z ekspertami.

Proponujemy:

 1. Korektę redakcyjną:
  • dostosowanie tekstu do potrzeb odbiorców,
  • opracowanie tekstu pod względem struktury (tytuł, lead, śródtytuły, wyróżniki, wypunktowania, wyboldowania),
  • podział tekstu na działy,
  • opracowanie pod względem stylistyczno–językowym,
  • wskazanie miejsc w tekście, które warto by było poszerzyć lub skrócić
  • przygotowanie tekstu do DTP.
 2. Korektę językową pod kątem:
  • interpunkcji i ortografii,
  • fleksji i składni,
  • warstwy stylistycznej, logicznej, czy leksykalnej (słownictwo).
 3. Przygotowanie Państwa publikacji do druku — DTP
  • projektowanie, skład łamanie układu typograficznego książek, broszur, katalogów, czasopism, publikacji obcojęzycznych czy ulotek reklamowych; wykonanie według szczegółowych zaleceń klienta)
  • wykonanie diagramów, tabel, wykresów,
  • korekta techniczna,
  • wykonanie książek elektronicznych (PDF),
  • montaż grafiki,
  • kompleksowe wykonanie dysertacji naukowych, sprawozdań, raportów dla firm lub instytucji publicznych.

A ponadto:

 • redakcja merytoryczna w przypadku tekstów o tematyce prawnej,
 • pisanie tekstów do ulotek reklamowych.

Kontakt: