Nasze książki: Koszty w instytucjach kulturyPlan finansowy instytucji kulturyNowe wynagrodzenia pracowników instytucji kultury

Zobacz wersję online Poradnika Instytucji Kultury

Aktualności

Europejskie Forum Kultury w Brukseli

W dniach 4--6 listopada w Brukseli odbędzie się Europejskie Forum Kultury.

Przedstawiciele instytucji kultury mogą wziąć udział w konsultacjach Programu Polska Cyfrowa

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji zaprasza m.in. przedstawicieli instytucji kultury na konferencje regionalne, w trakcie których zostaną zaprezentowane założenia realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014--2020.

Konkurs „Diversity — Jak kultura może korzystać z technologii informacyjno-komunikacyjnych?”

Jeśli tylko posiadają Państwo obywatelstwo UE i mają innowacyjny pomysł, jak zastosować technologie informacyjno-komunikacyjne w kulturze, mogą zgłosić się do konkursu "@Diversity -- Innovative Ideas for cultural and creative sectors in Europe". Konkurs organizowany jest przez Komisję Europejską, a zgłoszenia przyjmowane są do 19 sierpnia br.

Konferencja Ministrów Partnerstwa Wschodniego ds. Kultury

W piątek 28 czerwca odbędzie się pierwsza konferencja Ministrów Partnerstwa Wschodniego ds. Kultury.

Dotacja dla bibliotek na zakup książek – jak ją zdobyć?

Do 5 lipca 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego) Państwa biblioteka może starać się o dotację w ramach programu "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek".

Norwegia, Islandia i Liechtenstein oraz budżet państwa ratują zabytki kultury polskiej

Od 4 czerwca do 16 września trwa nabór do Programu "Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego" Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009--2014.

Kultura — Interwencje (II nabór)

Jeszcze przed wakacjami warto wziąć udział w Programie Narodowego Centrum Kultury Kultura -- Interwencje i najpóźniej do 30 czerwca złożyć wniosek o dofinansowanie.

Najnowsze trendy światowego bibliotekarstwa — międzynarodowa konferencja w Warszawie już 24 maja!

OCLC (Online Computer Library Center) -- międzynarodowa organizacja członkowska zrzeszająca biblioteki -- wraz z Biblioteką Narodową organizuje konferencję, która ma na calu wsparcie bibliotek w odnalezieniu się w cyfrowym świecie.

Łowicz — regon o silnej tożsamości kulturowej

Dwa ważne dla instytucji kultury tematy zdominują konferencję, która odbędzie się już wkrótce, 31 maja 2013 r. w Łowiczu. Rozwój regionów o silnej tożsamości kulturowej, z własną sztuką ludową oraz ochrona praw autorskich twórców ludowych.

Gość niepełnosprawny w muzeum — muzeum bez barier

"Gość niepełnosprawny w muzeum -- muzeum bez barier" -- pod takim hasłem Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Fundacja Kultury bez Barier oraz Fundacja Polska bez Barier organizuje bezpłatne szkolenie dla osób pracujących w galeriach i muzeach.

Europejska Platforma Festiwali – dołącz do projektu

Europejska Platforma Festiwali to pilotażowy projekt, który ma na celu wykorzystanie potencjału festiwali w celu zwiększenia ich wkładu w realizację różnych gałęzi polityki UE, jak na przykład polityki innowacji, integracji społecznej, edukacji i dialogu międzykulturowego.

Ważne dla muzeów i opiekunów miejsc pamięci

Jeżeli przygotowują Państwo projekty upamiętniające miejsca, archiwa i ofiary reżimów stalinowskiego i nazistowskiego, warto postarać się o uzyskanie możliwego dofinansowania. Do 1 czerwca 2013 r. można wziąć udział w naborze wniosków do Programu Europa dla Obywateli w ramach Działania 4. Aktywna pamięć europejska.

„Ojczysty — dodaj do ulubionych”

Ruszył program, który ma na celu nowoczesne promowanie języka polskiego. Termin nadsyłania zgłoszeń do organizatora programu -- Narodowego Centrum Kultury -- upływa 17 maja br.!

Od 15 kwietnia ruszył nabór wniosku do programu promującego różnorodność kulturową i artystyczną

Od 15 kwietnia do 16 sierpnia 2013 r. trwa nabór do programu "Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego". Mogą do niego przystąpić między innymi także instytucje kultury.

Warsztaty dziennikarskie w Twojej bibliotece! Czy uda Ci się wyłowić przyszłego Kapuścińskiego?

Jeśli chcą Państwo stworzyć w swojej bibliotece grupę pasjonatów -- dziennikarzy, a przy tym jeszcze podnieść swoje kompetencje zawodowe i umiejętności, zachęcamy do zgłoszenia swojego udziału w akcji [RED]akcja!